BASES DEL COMPROMÍS "MILLOR PREU GARANTIT"

Si el client realitza una compra-contracte en una botiga mesfibra, i ho troba més barat en una altra botiga o operador a la mateixa zona a nivell provincial, se li retornarà la diferència com a compromís de la companyia a oferir el millor preu de mercat. Per a això, la comparativa de preus es realitzarà entre centres o operadors de la mateixa província.

Així mateix, si el client realitza una compra-contracte o contracte en mesfibra.es o meswifi.com, i el troba més barat a en una altra botiga en línia d'un altre operador amb cobertura a la mateixa zona delimitat a nivell provincial, se li retornarà la diferència igualment.

Aquest compromís s'aplica a l'comparar-contractar una unitat de producte, només és efectiu una vegada, independentment que trobi preus inferiors posteriorment, i està restringit a compra-contractes i contractes de clients particulars, de manera que queden excloses les compra-contractes de autònoms i empreses.

El client disposa d'un termini de 7 dies naturals des que realitzi la compra-contracte-contracte en una botiga mesfibra o des de la data de la comanda en mesfibra.es, per sol·licitar la diferència.

Per al cas de compra-contracte en botiga física, s'haurà de presentar en botiga amb un justificant de la competència amb el preu més barat (factura proforma), així com el producte compravenda contracte i el tiquet de compra-contracte en mesfibra. A la botiga es procedirà a el reemborsament de la valor de la diferència.

Per al cas de compra-contractes en botiga en línia, el client haurà d'enviar un correu electrònic a l'departament d'Atenció a l'Client de mesfibra (clientes@mesfibra.es), i proporcionar el número de telèfon o contracte de mesfibra, el competidor amb el quin es vol fer la comparativa, la url o adreça web i el preu detectat.

La comparació de preus es realitzarà incloent impostos, entre productes iguals, de la mateixa marca, model, mida, color i especificacions tècniques. Els productes han d'estar disponibles per a tots els clients, oferts en botiga, al web o el primer preu declarat per telèfon a mesfibra, i per als quals hagi estoc disponible.

El departament d'Atenció a l'Client de mesfibra validarà el preu en la competència amb la informació proporcionada pel client en un màxim de 48 hores, donant-li una resposta a el client via e-mail amb el resultat de la comparativa sol·licitada.

No s'inclouen en la comparativa cap servei addicional (despeses d'instal·lació, lliurament, extensió de garantia, ip, cg-nat, sim addicionals, paquets de TV gratuïts, temps pactats de rebaixes temporals, etc.).

No s'inclouen ofertes que requereixen finançament o ofertes que requereixen d'un nombre mínim d'unitats.

No es contemplen en la comparativa promocions o iniciatives especials de la competència, com ara promocions especials, descomptes, bundles, ofertes temporals (Black Friday, Dia Sense Iva, etc), ofertes d'unitats limitades, ofertes 2x1 (3x2, 4x3, etc ), preus de programes de fidelització, liquidacions, productes gratuïts, etc.

No s'inclouen en la comparativa preus erronis o errors tipogràfics publicats per la competència.

No s'aplica a la comparativa dels productes comercialitzats en botigues mesfibra fruit d'acords de col·laboració amb terceres empreses com OMV i NEBA, així com altres possibles acords futurs.

El competidor ha de tenir estoc o disposició d'instal·lació immediata i estar disponible per a la venda i amb lliurament immediat. El producte ha de ser nou, amb embalatge original, sense obrir, llevat producte d'exposició, ni provenir de devolucions, subhastes, etc.

Si es compleixen aquestes condicions, el client podrà passar per la botiga mesfibra on va adquirir el producte a reclamar el reemborsament de la diferència segons es descriu anteriorment.

En el cas de comparatives entre botigues en línia, se li carregarà en la seva àrea de client en línia l'import de la diferència, en un termini de 48 hores després de la confirmació per e-mail del departament d'Atenció a l'Client de mesfibra, i una vegada que la comanda hagi estat facturat.

La redempció de l'crèdit carregat en l'àrea de client haurà de ser en una única compra-contracte i per un valor superior a aquest import.

En cas de devolució de l'article compra-contracte en línia, se li descomptarà de l'import a retornar, l'import carregat a l'àrea de client en línia, o en la següent factura.

Meswifi s.l.u .. es reserva el dret de modificar aquestes condicions en qualsevol moment i sense previ avís, o negar-se a el compliment del compromís en cas d'ús fraudulent o abús.

Moltes gràcies per la teva atenció.